Zatepľovací systém REVCOVER P | ekolor.sk

Nachádzate sa tu

Zatepľovací systém REVCOVER P

KONTAKTNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM REVCO
Certifikovaný systém s izolantom na báze expandovaného polystyrénu ponúkame ako ucelené systémové riešenie - všetky komponenty tepelnoizolačného systému od lepiacej stierky až po povrchovú úpravu dostanete priamo od nás v garantovanej vysokej kvalite REVCO.

Mimoriadne atraktívnou súčasťou našej ponuky je kontaktný tepelnoizolačný systém REVCOVER P a REVCOVER M s platným európskym certifikátom ETA.

REVCOVER P je kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelným izolantom zo stabilizovaného expandovaného penového polystyrénu, ktorý je kotvený na fasádu lepením s poistným mechanickým kotvením hmoždinkami. Povrchovú úpravu systému tvorí armovacia vrstva a prefarbená tenkovrstvová ušľachtilá omietka. Použitie systému je obmedzené požiarnou výškou objektu 22,5 m.

Všetky materiály použité v tepelnoizolačných systémoch REVCOVER sú vo vzájomnom súlade z hľadiska fyzikálno-mechanických a chemických vlastností, vrátane priepustnosti vodných pár. Pre systémy REVCOVER boli vydané európske technické schválenia (ETA) a systémy kontroly kvality výrobcu sú certifikované autorizovanou inštitúciou. Dokladom o tom sú platné ES vyhlásenia zhody, ktoré boli vystavené na systémy REVCOVER P a REVCOVER M.

Čo všetko patrí do zatepľovacieho systém REVCOVER:

IZOLAČNÉ MATERIÁLY od renomovaných slovenských výrobcov
STIERKOVÉ LEPIDLO REVCO FIX
ARMOVACIE SIEŤKY, LIŠTY SO SIEŤKOU, PROFILY a iné príslušenstvo pre zatepľovací systém od firmy HPI
HMOŽDINKY, DOPLNKY K ZATEPĽOVANIU od firmy EJOT
OMIETKY REVCO

Výrobca: 

Napíšte nám

CAPTCHA
Captcha slúži na ochranu pred spamovaním.