Biotické nárasty na fasádach budov | ekolor.sk

Nachádzate sa tu

Biotické nárasty na fasádach budov

V súčasnosti môžeme na nových a aj starších zateplených budovách pozorovať jav, ktorý sme ešte pred pár rokmi prakticky nepoznali a to je ich zarastanie biotickým porastom. Tento sa vyskytuje hlavne na severných a severozápadných stenách a je tvorený pestrou zmesou mikroorganizmov ako sú plesne, riasy, kvasinky, huby, lišajníky a rôzne iné mikroorganizmy. Z estetického hľadiska špatia výzor objektov a z dlhodobého hľadiska narušujú aj stav fasádnych omietok. Prečo k tomuto javu dochádza?

Hlavnou príčinou sú prach, vlhkosť a teplota. Všeobecne povedané, vetrom vírený a unášaný prach okrem anorganických častíc obsahuje v sebe aj spóry rôznych mikroorganizmov. Tieto spóry sa zachytávajú spolu s inými zložkami prachu aj na fasádach budov. A to v rovnakej miere na nezateplených ako aj na zateplených. Tomuto javu sa nedá zabrániť. Bol vždy a bude aj v budúcnosti. Prečo však v minulosti nebolo toľko stavieb napadnutých biotickým nárastom ako je to dnes?

Odpoveď na to je nasledujúca:

Nezateplené stavby v minulosti mali prakticky vždy suché fasády! Tieto stavby vzhľadom na svoje tepelnotechnické vlastnosti prepúšťali cez svoje steny viac tepla ako súčasné zateplené a preto teplota vonkajšieho povrchu nezateplenej steny len málokedy klesla pod bod mrazu a tento povrch bol  neustále vysúšaný unikajúcim teplom. Preto tieto steny rýchlo vyschli aj v prípade zamočenia dažďom a  nemali kritické hodnoty vlhkosti vhodnej pre rast mikroorganizmov ani v sychravom jesennom alebo vlhkejšom jarnom období. Tým pádom spóry mikroorganizmov v suchom prostredí nevyklíčili a nerástli.

Povrchy dnešných nových alebo dodatočne zateplených stien sú podstatne chladnejšie a to dokonca až tak, že povrchová teplota fasády je zvyčajne zhodná s teplotou okolitého vzduchu. A k tomu sa pridružuje druhý jav a tým je relatívna vlhkosť okolitého vonkajšieho vzduchu. Keďže povrch fasády má takmer vždy teplotu okolitého vzduchu, jej povrchová vlhkosť je rovnaká ako je vlhkosť vzduchu. A táto vlhkosť je dostatočná na naštartovanie klíčenia spór zachytených na ich povrchu. Preto v jesennom a jarnom počasí s dlhodobo zvýšeným obsahom vody vo vzduchu dochádza k nechcenému klíčeniu a rastu spór mikroorganizmov na fasádach budov.

Ak máte takýto problém neváhajte sa obrátiť na odborného poradcu z firmy EKOLOR